مسئولیت اجتماعی ما

در سال های اخیر، مسائل مربوط به انرژی یکی از موضوعات داغ سراسر جهان است.
با افزایش نگرانی برای محیط زیست و پیگیری بیشتر برای ایجاد حمل و نقل سبز، وسایل نقلیه الکتریکی انتشار صفر (سازگار با محیط زیست) به عنوان یک جایگزین جدید برای کاهش آلودگی هوا مد نظر قرار گرفت.
این شرکت با پایبندی به این مهم و چشم انداز دفاع و محافظت از محیط زیست همواره به دنبال ایجاد یک محیط سبزو فعالانه به ترویج انتشار صفر می پردازد.


ارتباط سریع با ما

پیام شما در کوتاه ترین زمان بررسی و پاسخ داده خواهد شد.